E-poe kasutustingimused

fahleilusalong.ee internetipoe kasutustingimused

Üldised tingimused kehtivad Fahle ilusalong e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Fahle ilusalong e-poe omaniku Hair Beauty Baltic OÜ (edaspidi Fahle ilusalong) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Fahle ilusalong vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad.

Fahle ilusalong ja Klient soovivad kaubelda Fahle ilusalong kodulehekülje www.fahleilusalong.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Fahle ilusalong koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud kasutustingimustega ja on nendega nõus.

1.Registreerimise protseduur
1. Registreerimiseks vajuta nupule “Registreeri”
2. Täida nõutud väljad
3. Vajuta nupule “Salvesta andmed”

 1. Professionaalidel palume saata e-posti aadressile ene@fahleilusalong.ee kiri, et soovite kasutada e-poodi professionaalina.
  5. Kui oled juba registreerunud kasutaja, kuid unustanud parooli, vajuta nupule “Unustasin parooli?”, kirjuta lahtrisse oma e-mail, mille sisestasid registreerimisel. Sinu e-posti aadressile saadetakse link, mille kaudu on võimalik uuendada parool.
  6. Kui soovid muuta oma kontaktandmeid, vajuta nupule “Minu konto” ja tee vastavad muudatused.
 1. Hinnakiri

Fahle ilusalong koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kõik Fahle ilusalong e-poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud ostukorvi nupule. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete koguseid ning neid Ostukorvist eemaldada, vajutades nupule “Uuenda”. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele. Tellimuse vormistamisel valige endale sobiv kohaletoimetamise viis ning kontrollige, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged. Tellimuse vormistamiseks vajutage nupule “Esita tellimus.”

Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule “Esita tellimus,” saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus ja arve.

Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 3 tööpäeva jooksul tellimuse eest tasunud Fahle ilusalong arvelduskontole 100% ulatuses.

Klient võib soovi korral saada pikemat maksetähtaega kui 3 tööpäeva. Sellest soovist palume teatada e-posti aadressile ene@fahleilusalong.ee.

 1. Tellitud kauba eest tasumine

Teil on võimalus valida tasumiseks pangalingid või ülekande arve alusel.

Kui Te olete tellimuse kinnitanud, siis saate valida:

Pangalingid – saate valida SwedBank, SEB, Luminor, Coop Pank ja LHV panga makse.
ülekandega arve alusel – Teile saadetakse Teie poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus/arve, mille alusel saab kauba eest tasuda 3 tööpäeva jooksul;

Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse esitamist saabunud tellimuse kinnitust/arvet, palume ühendust võtta ene@fahleilusalong.ee.

Tellimuse kinnituses on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse.

Kui Klient ei ole tellimuse kinnituse alusel tasunud 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse sooritamisest ja tellimuse kinnituse väljastamisest, loeb Fahle ilusalong seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistab tellimuse.

 1. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

Peale Lepingu jõustumist toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil, kui Klient ei ole valinud ise kaubale järele tulla.

Kliendil on võimalik valida:

SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires, tellimuse maksumus kuni 49 €  – 2,90  €

SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires, tellimuse maksumus üle 49 € – 0  €.

Fahle ilusalong tellimusele ise järele tulles – 0 €.

Kui Klient soovib mõnda teist transpordiviisi, siis palume saata e-posti aadressile ene@fahleilusalong.ee vastavasisuline kiri.

Eesti Posti vahendusel väljaspool Eesti Vabariiki – I tsoon 14 € (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Luxemburg, Malta, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa).

Eesti Posti vahendusel väljaspool Eesti Vabariiki – II tsoon 18 € (kõik ülejäänud riigid).

Tellitud kaup postitatakse  1-5 päeva (tööpäev) jooksul peale ülekande laekumist Fahle ilusalong arveldusarvele.

Kui tellimus on sooritatud laupäeval, pühapäeval või riikliku püha ajal, tehakse postitus sellele järgnevatel tööpäeval.

Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisile.

Valides Fahle ilusalong-i kaubale järele tulemise (Tartu mnt 84A, Tallinn), teavitatakse Teid e-kirja teel tellimuse komplekteerimisest.

Sihtkoha muutumise korral palub  Fahle ilusalong Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine Fahle ilusalong poolt enam võimalik. Sellisel juhul saab Klient sihtkohta muuta vastava teenuseosutaja klienditeeninduse abil.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini.  Fahle ilusalong  ja koostööpartnerid ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

Kui saadetis on Fahle ilusalong poolt väljastatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile vastavasisuline teade.

 1. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist, kuid enne toodete väljastamist Fahle ilusalongi poolt või Kliendi poolt toodetele järele tulemist, oma tellimus tühistada. Selleks palume saata vastavasisuline teade e-posti aadressile ene@fahleilusalong.ee. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva möödudes peale avalduse esitamist.

Fahle ilusalong jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud Hair Beauty Baltic OÜ pangakontole 3 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse väljastamisest.

Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest palume Fahle ilusalong-i enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja ettemaksuarve numbriga aadressile ene@fahleilusalong.ee. Kauba palume tagastada:
SmartPOST:
Hair Beauty Baltic OÜ
Viimsi Keskus
Randvere tee 6
5273101

Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, kasutamata. Raha tagastatud kauba eest tagastame Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest  Fahle ilusalongi poolt. Paki kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus.

Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu kauba vastu, tagastab ta tellimuse ja vormistab soovitud tootele uue tellimuse.

Fahle ilusalong tagastab Kliendi poolt tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Fahle ilusalong. Kliendil palume kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

 1. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel saadab Klient e-kirja aadressile ene@fahleilusalong.ee järgneva infoga:
kliendi nimi ja kontaktandmed;
kaebuse esitamise kuupäev;
tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
Fahle ilusalongile esitatav nõue;
ostuarve number.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud
  Fahle ilusalong vastutab Kliendi ees Fahle ilusalongi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab  Fahle ilusalongi ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Fahle ilusalong ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

 1. Muud tingimused

Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist  Fahle ilusalongi andmebaasist.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Fahle ilusalong Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Fahle ilusalong-il õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 1. Lisainfo

Kõik  Fahle ilusalongi e-poodi puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile ene@fahleilusalong.ee.  Fahle ilusalong vastab saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul.